Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Untitled Document



 

 

Media Watch - Danmarks Radio


Gaza-krig 2024 | DR formidler åbenlys løgn om hungersnød i Gaza
12. juli 2024 - DR skriver på dr.dk, at nogle FN-eksperter vurderer, at "hungersnøden har spredt sig i Gaza". Men sammenholder man de tilgængelige tal med FN's egen definition af hungersnød, ser man, at påstanden udgør en overdrivelse med en faktor på mange tusinde! I stedet for at sprede misinformation om Israel burde DR hellere bidrage til at afdække, hvordan forskellige FN-organer systematisk forsøger at holde liv i løgnen om en sultkatastrofe i Gaza.
Læs mere...

Historieforfalskning | Fejl i artikel på dr.dk: Ingen grænser for palæstinensisk stat fastlagt i 1967
28. maj 2024 - DR skriver i dag på dr.dk om den spanske premierminister, Pedro Sánchez', anerkendelse af en palæstinensisk stat, at der i 1967 blev fastlagt grænser for en sådan fremtidig stat. Det er ikke korrekt. Tværtimod. En palæstinensisk stat ved siden af Israel var slet ikke på tale dengang, da både palæstinenserne og samtlige arabiske lande på det tidspunkt afviste enhver form for fred, forhandling eller anerkendelse af Israel.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | Puk Damsgaard sammenligner Israels krig i Gaza med Syriens bombning af Aleppo
29. marts 2024 - DR-journalist Puk Damsgaard sammenligner i Berlingskes podcast "Østergaards salon" Israels militære angreb på Hamas i Gaza med Syriens bombardementer af Aleppo i 2016. Desuden påstår hun, at Israel, på linje med Hamas, ikke kerer sig om de civile i Gaza. Det er meget grove anklager, som ikke flugter med de faktiske forhold, og som samtidig afslører hendes manglende forståelse af den internationale humanitære folkeret.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | Steffen Kretz misinformerer om nødhjælp
13. marts 2024 - DR's journalist Steffen Kretz påstår i en artikel på dr.dk, at nødhjælp kun kommer "sporadisk" ind i Gaza, selvom der i dagene op til publikationen af Kretz' artikel i snit blev indført næsten 200 lastvogne med fornødenheder dagligt. Det er ikke "sporadisk," men derimod massivt. Det er heller ikke korrekt, som det påstås, at nødhjælpen fortrinsvis kommer ind fra Egypten. Hovedparten krydser Kerem Shalom-overgangen fra Israel.
Læs mere...

Opdatering 11. april 2024: DR har besvaret Israel-Onlines klage og foretaget mindre rettelser i artiklen. Det er positivt. Selvom det nu forklares, at der ifølge Israel kommer mere nødhjælp ind i Gaza end før krigen, beskrives omfanget dog stadigt som "sporadisk."

Gaza-krig 2024 | Steffen Kretz misinformerer om bosættelser og tostatsløsning
3. marts 2024 - DR-journalist Steffen Kretz promoverer det kendte anti-israelske synspunkt, at de israelske bosættelser har gjort tostatsløsningen umulig, hvorfor eneste mulighed nu er en "enstatsløsning." Alle ved selvfølgelig, at sidstnævnte er newspeak for den jødiske stats endeligt. Hele artiklens præmis bygger dog også på en række falske påstande.
Læs mere...

Historieforfalskning | Falsk fremstilling af historiske forsøg på tostatsløsninger med Sune Haugbølle på dr.dk
2. marts 2024 - DR-journalist Selin Türker har sat sig for at gennemgå de historiske forsøg på at skabe en tostatsløsning - endda med et løfte om at forklare, hvorfor de ikke blev til noget. Men desværre leverer artiklen ikke på målsætningen. I stedet har man ved hjælp af kun én enkelt mellemøstekspert, professor i globale studier ved Roskilde Universitet Sune Haugbølle, begået en omgang historieforfalskning, som åbenlyst har til formål at skjule, at palæstinenserne systematisk gennem snart et århundrede har afvist alle forslag om tostatsløsninger.
Læs mere...

Opdatering 8. april 2024: DR har besvaret Israel-Onlines klage og anerkendt, at der er "behov for at præcisere og uddybe så mange dele af artiklen, at [DR] har besluttet at afpublicere den." DR anerkender desuden, at man "burde have haft flere kilder på historien." Endelig skriver DR direkte til Israel-Online, at "det burde være nævnt, at den pågældende kilde [Sune Haugbølle] har skrevet under på en erklæring, der opfordrede til sanktioner mod Israel."

Gaza-krig 2024 | Åbenlys anti-israelsk løgn på dr.dk: Gazas befolkning udgør 80% af verdens sultne
13. februar 2023 - DR-journalist Sean Coogan, som ved adskillige lejligheder har bidraget til at sprede løgne om Israel på dr.dk, citerer i dag på DR's liveblog "FN-eksperter" for, at beboerne i Gaza nu udgør 80% af de mennesker i verden, der sulter. Men hvis DR's journalister besad blot et minimum af kritisk sans, ville de forstå, at det er en matematisk umulighed. Gazas samlede befolkning - om den sulter eller ej - svarer nemlig kun til 0,25% af de 800 millioner mennesker, der kloden over er ramt af sult.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | Falske, indbyrdes modstridende, tabstal fra Hamas på dr.dk
28. januar 2024 - Danmarks Radio viderekolporterer igen helt ukritisk Hamas' tabstal - denne gang inklusive specifikation af antal dræbte kvinder og børn. Men hvis DR, i stedet for at fungere som talerør for Hamas, valgte at udøve blot et minimum af kildekritik, ville det fremgå, at den angivne fordeling mellem civile mænd, kvinder og børn er falsk. Tallene går nemlig ikke op. DR bør som minimum understrege, at Hamas' tal ikke kan verificeres uafhængigt, ligesom man naturligvis har pligt til også at nævne de israelske estimater, sådan at begge krigens parter kommer til orde.
Læs mere...

Gaza-krig 2024 | DR støtter Hamas' propaganda: Alle dræbte i Gaza er civile!
23. januar 2024 - DR fortæller i TV-Avisen, at "mindst 25.490 civile palæstinensere mistet livet" i den aktuelle krig. Det er naturligvis ikke sandt. Tallet (der i øvrigt er uverificeret) dækker de samlede tab i Gaza. Israel mener at have dræbt omkring 9.000 militante palæstinensere. Den åbenlyse fejl er en konsekvens af DR's aktive støtte til Hamas' strategi med ikke at nævne terrorgruppens militære tab. Formålet er at få folk til at tro, at Israel stort set kun dræber civile i Gaza. Og når manipulationen virker selv på DR's egne journalister, så gælder det nok også for danskerne i almindelighed.
Læs mere...

Opdatering 8. februar 2024: DR har under "Fejl og fakta" på dr.dk bragt en beklagelse over, at man i TVA-indslaget kaldte alle de - ifølge Hamas - angiveligt dræbte mennesker i Gaza for "civile."

Gaza-krig 2024 | DR's propaganda: En "rabiat" jøde, og ikke Yassir Arafat, var skyld i Oslo-processens kollaps
19. januar 2024 - Danmarks Radio påstår i en artikel på dr.dk, at Yigal Amirs attentat på den israelske premierminister Ytzhak Rabin i 1995 var årsag til Oslo-processens kollaps. Det er usandt. Fredsprocessen endte, da palæstinensernes leder, Yassir Arafat, i 2000 afviste et tilbud om oprettelsen af en palæstinensisk stat ved siden af Israel. Artiklen fritager også palæstinenserne fra ansvaret for den femårige terrorkampagne, som i perioden 2000-2005 kostede omkring 1.000 civile israelere livet. Det hele er ren historieforfalskning.
Læs mere...

Opdatering 31. januar 2024: DR har anerkendt de mest uhensigtsmæssige formuleringer og foretaget nogle rettelser i artiklen. Se også her under "Fejl og fakta" på DR's hjemmeside.

Gaza-krig 2024 | DR-journalist Sean Coogans løgn: Netanyahu citeres for at opfordre til drab på civile
13. januar 2024 - I forbindelse med den af Sydafrika anlagte sag ved den internationale domstol i Haag med en anklage om, at Israel begår folkemord på palæstinenserne i Gaza, skriver DR-journalist Sean Coogan på dr.dk, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu i et brev til israelske soldater på vej i kamp i Gaza skal have citeret følgende fra Bibelen: "Drag ud, angrib Amalek og forbyd alt, der tilhører ham. Skån ingen, men dræb på samme måde mænd og kvinder, småbørn og spædbørn". Det hele er løgn - både at Netanyahu har skrevet sådan, og at Sydafrika har påstået det.
Læs mere her...

Opdatering 16. januar 2024: DR har anerkendt, at påstanden om, at Netanyahu skulle have citeret det meget voldsomme bibelvers, var forkert. Se her på DR's hjemmeside under "Fejl og fakta."

Gaza-krig 2023 | DR-journalist Sean Coogan promoverer Hamas' løgn: 92% af de dræbte i Gaza er civile
5. december, 2023 - I en artikel på dr.dk fortæller DR-journalist Sean Coogan, helt uden dokumentation, at andelen af kvinder og børn blandt de dræbte i Gaza udgør 69% af de samlede tab. De må logisk set betyde, at de civile tab, hvis man regner civile mænd med, udgør 92% af alle dræbte i Gaza. Lyder det troværdigt? Nej, selvfølgelig ikke. Hamas underspiller naturligvis sine militære tab. Danmarks Radio agerer ganske enkelt talerør for den islamistiske terrororganisation.
Læs mere her...

Gaza-krig 2023 | DR beklager manglende kildekritik, men undlader at tage stilling til tendentiøs billedbrug
14. november 2023 - Israel-Online har i en ankesag fået medhold i, at en artikel på dr.dk manglede kildekritik, da lederen af Gazas sundhedsministerium ikke var varedeklareret som medlem af terrororganisationen Hamas. Det andet klagepunkt vedrørende artiklen, over en smagløs sammenligning mellem hospitaler i henholdsvis Gaza og Israel, nåede dog ikke at blive behandlet, da DR Udland behændigt fjernede den pågældende billedserie, inden DR's ankemyndighed kunne nå at tage stilling til den.
Læs mere...

Gaza-krig 2023 | DR påstår - fejlagtigt - at besættelsen af Vestbredden er ulovlig
9. november 2023 - På Danmarks Radios liveblog kunne man i dag læse, at "Vestbredden er ulovligt besat af Israel." Lignende formuleringer finder man jævnligt i andre artikler, både hos DR og i de fleste andre større danske medier. Det er bare ikke sandt. Besættelsen er fuldt ud lovlig indtil den dag, der indgås en fredsaftale med palæstinenserne.
Læs mere...

Opdatering 16. november 2023: DR har anerkendt fejlen og rettet den i en række artikler på dr.dk.

Opdatering 20. december 2023: I en overraskende kovendning har DR Udland besluttet at fortsætte med at beskrive Vestbredden som "ulovligt besat." Israel-Online har d.d. klaget til DR's ankeinstans.

Gaza-krig 2023 | Israels angreb på ambulance i Gaza - hvad er op og ned?
6. november 2023 - Israel blev 3. november anklaget for at have angrebet en ambulance-konvoj foran Al Shifa-hospitalet i Gaza med 15 dræbte til følge. Men ambulancen, som ifølge dagbladet Politiken var "sønderbombet," fremstår på alle tilgængelige fotos næsten uskadt. Der er heller ikke noget bombekrater, fragmenter eller andre tegn på et missilangreb i området. Men hvad er så forklaringen? Nogle kvikke amatør-medieanalytikere på Twitter har muligvis løst gåden.
Læs mere...


"Den sønderbombede ambulance" i Politiken. Foto: Twitter, 3. november 2023.

Gaza-krig 2023 | DR beskylder Israel for angreb på hospital - uden dokumentation
19. oktober 2023 - Flere danske medier, herunder Danmarks Radio og Dagbladet Politiken, meldte tirsdag om et israelsk angreb på et hospital i Gaza, hvorved omkring 500 mennesker skulle være blevet dræbt. Men historien havde kun én kilde: terrororganisationen Hamas. Den viste sig da efterfølgende også at være løgn. DR og andre danske medier er nødt til at begynde at udøve kildekritik overfor notorisk upålidelige kilder som Hamas.
Læs mere...


Danmarks Radio var blandt mange medier, som helt ukritisk videreformidlede Hamas' løgn om et israelsk angreb på et hospital i Gaza, 17. oktober 2023.

Gaza-krig 2023 | DR påstår, at alle dræbte i Gaza er civile
17. oktober 2023 - I en video på Danmarks Radios hjemmeside, en såkaldt "explainer" med titlen "Hvem er Hamas?," bliver der sagt: "På få dage har Israel dræbt næsten 2.700 civile." Det svarer i skrivende stund til det samlede tabstal, som er meldt ud fra Gaza - dvs. fra Hamas. DR begår her en dobbelt fejl: Dels at stole på Hamas' tal, helt uden kildeangivelse eller -kritik, og dels at antage, at alle de angiveligt dræbte er civile. Det tegner et med garanti forkert billede af virkeligheden.
Læs mere...

Opdatering 3. november 2023 - Danmarks Radio har behandlet klagen over de problematiske påstande i "explainer-videoen." DR undskylder og har rettet speaken i videoen. Se også Fejl og Fakta på dr.dk.

Gaza-krig 2023 | Usmagelig propaganda på dr.dk
12. oktober, 2023 - I en artikel på dr.dk sammenlignes forholdene på henholdsvis et hospital i Gaza og et i Israel ved, at man viser billeder af sårede børn på det palæstinensiske hospital og glade hospitalsklovne på det israelske. En usmagelig fremstilling, som kun kan beskrives som hadefuld, anti-israelsk propaganda. Artiklens tekst er baseret på udsagn fra Gazas "sundhedsministerium," men uden at det fremgår, at der reelt er tale om mikrofonholderi for Hamas.
Læs mere...

Opdatering 14. november 2023 - Israel-Online har af Danmarks Radios ankeinstans fået fuldt medhold i en klage over artiklen på dr.dk. Læs her på dr.dk: Lytternes og seernes redaktør: Artikel om hospitaler i Gaza får kritik

DR-redaktionen afviste i første omgang klagen, men havde dog forud for ankeinstansens vurdering ændret i artiklen. Det er beklageligt, fordi ankeinstansen og DR's generalsekretær således ikke fik mulighed for at tage stilling til hele sagen, mere specifikt spørgsmålet om den tendentiøse billedserie.

Sune Haugbølle - islamisternes advokat på dr.dk
8. august 2022 - Mellemøstforsker ved Roskilde Universitet, Sune Haugbølle, fantaserer i et interview med Danmarks Radio om, hvilke onde hensigter der nødvendigvis må ligge bag israelske politikeres kamp imod de islamistiske terrorgrupper i Gaza, mens han - antageligt imod bedre vidende - påstår, at Hamas' eneste hensigt med at angribe israelske civile med raketter er at få ophævet blokaden af Gaza.
Læs mere...

DR anerkender endelig forkert beskrivelse af Jerusalem
1. juli 2021 - En artikel af DR-journalist Maya Nissen om optakten til maj måneds 11-dages Gaza-krig blev forsynet med tilføjelsen: "Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er ikke korrekt." En klage fra Israel-Online over den misvisende formulering blev 27. maj 2021 afvist af DR's udlandschef Niels Kvale. Men efter endnu en klage- og ankesag har DR erkendt det, man selv kalder et "forkert og upræcist ordvalg" samt en "væsentlig" og "uheldig" fejl. Læs artikel fra 13. maj, opdateret 1. juli 2021.

DR retfærdiggør Hamas' krig imod Israel
21. maj 2021 - DR-journalisterne Maya Nissen og Michael S. Lund forsøger i en artikel på dr.dk at kaste lys over den aktuelle krig imellem Israel og terrororganisationerne i Gaza. Det bliver i stedet til en omgang misinformation, hvor Hamas' kamp for at ødelægge Israel skjules og i stedet retfærdiggøres som et legitimt forsvar imod besættelse og blokade.
Læs mere...

DR's misinformation: Hamas ønsker fred med Israel
19. maj 2021 - Danmarks Radio har i indtil flere artikler på dr.dk valgt at bringe en "faktaboks" med en beskrivelse af terrororganisationen Hamas som indstillet på en fredelig tostatsløsning med Israel. Det er naturligvis det rene vrøvl. Som de fleste ved, stræber Hamas efter Israels undergang.
Læs mere...

DR's udlægning af Sheikh Jarrah-striden er ensidig og misvisende
18. maj 2021 - DR-journalist Maya Nissen har opdateret sin i forvejen misvisende artikel, ifølge hvilken Jerusalem ikke er Israels hovedstad, med et både ensidigt og mangelfuldt afsnit om den forestående udsættelse af beboere i Jerusalem-bydelen Sheikh Jarrah. Mest påfaldende er fraværet af den afgørende oplysning, at de pågældende lejere er truet med udsættelse, alene fordi de nægter at betale husleje.
Læs mere...

DR's misinformation: Jerusalem er ikke Israels hovedstad
13. maj 2021 - En artikel af DR-journalist Maya Nissen om optakten til den nuværende (fjerde) Gaza-krig er blevet forsynet med tilføjelsen: "Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at Jerusalem er Israels hovedstad. Det er ikke korrekt." Det er trist, at Danmarks Radio tager del i Israels fjenders fornægtelse af virkeligheden. Jerusalem har været landets hovedstad siden 1949.
Læs mere...

Orientering støtter apartheid-anklage imod Israel
28. april 2021 - DR-journalist Hanne Foighel opremser en række forhold, som Human Rights Watch bruger som begrundelse for deres apartheid-anklage, men ingen af dem har noget med apartheid at gøre. Foighel påstår desuden at Israel bruger "administrative fængslinger" imod folk på grund af deres holdninger. Det er godt nok en grov påstand, som Foighel næppe kan dokumentere.
Læs mere...

Lars Erslev Andersen lyver og agerer talsmand for Hamas i Orientering
27. august 2020 - Seniorforsker ved DIIS, Lars Erslev Andersen, fortæller i Orientering på DR P1, som han har for vane, en lang række løgne om Israel. Blandt andet skulle Israel have accepteret at ophæve blokaden af Gaza og ladet sit militær skyde på fredelige demonstrerende børn. Begge dele er naturligvis usandt. Lars Erslev Andersen får også lige gentaget myten om, at Gaza har "verdens største befolkningstæthed," hvilket antageligt skal skabe sympati for enklavens befolkning, uagtet den evige krig imod Israel. Læs mere...

Steffen Gram politiserer om bosættelser
23. november 2019 - Journalist på DR, Steffen Gram, politiserer i en artikel på dr.dk voldsomt over den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeos nylige udmelding vedrørende de israelske bosættelser på Vestbredden. Steffen Gram nøjes ikke med at rapportere de divergerende synspunkter, han tager selv stilling til den internationale jura. Og så forudsiger han konfliktens gang - og stikker også en lille plade.
Læs mere...

Lars Erslev Andersen lyver og maler fanden på væggen i Deadline
20. november 2019 - Seniorforsker fra DIIS, Lars Erslev Andersen, fortsætter med at påstå, at Trump har anerkendt hele Jerusalem som Israels hovedstad, samt at USA modsætter sig palæstinensiske flygtninges bosættelse i en fremtidig Palæstina-stat. Studieværten, Steen Nørskov, støtter Jerusalem-løgnen og bidrager desuden med sin egen holdning til international lov, samt den klassiske markering af afstandtagen fra Jerusalem som Israels hovedstad. Endelig leverer Lars Erslev Andersen en dystopisk profeti om israelsk og amerikansk ondskab.
Læs mere...

Historisk fremstilling bliver til anti-israelsk propaganda på dr.dk
19. november 2019 - DR beskriver Israels oprettelse - og ikke det efterfølgende arabiske angreb på Israel - som årsag til det palæstinensiske flygtningeproblem. Ligeledes får Israels "krav på mere og mere land" - og ikke krigen i 1967 - ansvaret for, at araberne tabte Vestbredden.
Læs mere...

Hanne Foighel fordrejer amerikansk udsagn om fredsplan
25. juni 2019 - Mellemøstkorrespondent for DR's P1 Orientering, Hanne Foighel, kritiserer amerikansk udsagn om, at Donald Trumps ventede fredsplan for Israel og palæstinenserne ikke vil følge et saudi-arabisk udspil fra 2002, men vil komme til at ligge et sted imellem den arabiske og den israelske position. Men det siger da sig selv - det er essensen i et kompromis.
Læs mere...

DR frikender sig selv for misvisende fremstilling af Corbyns antisemitisme
28. februar 2019 - Danmarks Radios generalsekretær, Maria Rørby Rønn, og "lytter- og seerredaktør" Jesper Termansen afviser en klage fra Israel-Online over et indslag i P1 Orientering, hvori journalist Erik Weir leverer en totalt misvisende fremstilling af den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyns, aktuelle problem med beskyldninger om antisemitisme. I afvisningen forsømmer DR desværre at forholde sig til substansen i klagen, nemlig sandhedsværdien af journalistens udsagn. Læs mere...

DR 'Orientering' nedtoner Jeremy Corbyns antisemitisme
24. september 2018 - I programmet 'Orientering' på DR-radios P1 giver Storbritannien-korrespondent Erik Weir en både misvisende og decideret ukorrekt fremstilling af den verserende krise med antisemitisme hos britiske Labour og partiets formand, Jeremy Corbyn. Erik Weir affejer antisemitisme-kritikken som "politisk," kalder Corbyns angiveligt anti-jødiske udtalelser for "uheldige," og hævder - imod bedre vidende, må man antage, at Labour og Corbin "selvfølgelig" har accepteret IHRA's internationalt anerkendte definition af antisemitisme. Det hele er forkert.
Læs mere...

Historieforfalskning i DR Orientering
16. november 2017 - I anledning af 100-året for den britiske regerings udstedelse af den såkaldte Balfour-deklaration, der i 1917 støttede oprettelsen af et "jødisk hjemland" i Palæstina, leverer Orientering og DR-journalist Hanne Foighel i dagens indslag en højst upræcis og fortegnet fremstilling af de historiske begivenheder, der læner sig tæt op ad den officielle palæstinensiske propaganda.
Læs mere...

DR sammenligner Israel med Nazi-tyskland
9. august 2017 - I et indslag i Orientering P1 foregiver to DR-journalister, at "undersøge" hvordan had til palæstinensere "systematisk" indpodes i israelske børn via landets skolebøger. Deres konklusion er, at Israel søger en "løsning" på det palæstinensiske problem i stil med nazisternes politik overfor Europas jøder under Holocaust. I bedste fald er de to journalister ekstremt naive. I værste fald søger de bevidst at kolportere en infam, antisemitisk løgn om jødisk ondskab. Uanset hvad, har de overtrådt en hel række journalistiske grundprincipper. Læs mere...

Læs endvidere:

DR anerkender overtrædelse af etiske regler, men tager ikke ansvar for antisemitiske løgne i Orientering
24. november 2017 - Efter gentagne klager til DR over indslaget, gav DR's ankeinstans Israel-Online "delvist medhold" i klagen, med anerkendelse af Orienterings overtrædelse af en række etiske principper, herunder manglende kildekritik og fairness. Da DR valgte at ignorere de nok så alvorlige kritikpunkter vedrørende udbredelsen af en hadefuld løgn af antisemitisk karakter samt DR-journalist Mia Ulvgravens personlige støtte til usandhederne, blev sagen efterfølgende indbragt for Pressenævnet, der desværre afviste at behandle den. Følg hele sagens forløb her...

Sjusket artikel eller bevidst løgn på dr.dk?
20. oktober 2015 - DR-journalist Søren Bjørn-Hansen skriver, at en israelsk sikkerhedsvagt skulle have henrettet en allerede passificeret og gennembanket mand fra Eritrea, selvom den horrible påstand er i direkte konflikt med de kilder, journalisten selv angiver. Uanset om det er sjusk eller overlagt misinformation, er her tale om journalistik af en meget lav standard, der næppe lever op til hverken lovgivningens krav eller DR's egne retningslinjer. Læs mere...

Misvisende baggrundsartikel på dr.dk
18. juni 2015 - I en artikel på dr.dk forsøger journalist Anna Sol Jørgensen at opridse den historiske kontekst for den israelsk-arabiske konflikt. Der er ingen grund til at tro, at hun med overlæg forsøger at vildlede læserne. Men derfor er det alligevel beklageligt, at artiklen er spækket med fejl, som alle trækker i retning af at give Israel mere ansvar for konflikten end realiteterne berettiger. Læs mere...

Hanne Foighel misinformerer i Orientering
2. august 2013 - Mens John Kerry ser ud til at have fået genoplivet de israelsk-palæstinensiske fredsforhandlinger, fortæller Hanne Foighel, at også Israel i forløbet stillede forhåndskrav som betingelse for at indgå i forhandlinger: "[V]i kan høre israelerne sige, jamen vi vil i hvert fald ikke forhandle, før vi har et løfte om, at palæstinenserne erklærer, Israel er en jødisk stat" (Danmarks Radio, P1 Orientering, 23. juli 2013). Man må gå ud fra, at Foighel selv ved, det er usant. Læs mere...

DR fastholder manipulation i Radioavisen
31. juli 2013 - Israel-Online har modtaget svar fra Danmarks Radio på en klage vedrørende et indslag i Radioavisen, hvori journalist Dines Boertmann fejlagtigt giver indtryk af, at ikke bare palæstinenserne, men også Israel, har stillet forhåndskrav som betingelse for at genoptage forhandlinger om fred. Det er yderst beklageligt at konstatere, at DR nu forsvarer journalistens manipulerende frestilling og dermed gør manipulationen til redaktionens officielle politik. Læs mere...

DR-journalist Dines Boertmann fordrejer fakta i Radioavisen
29. juni 2013 - I Radioavisen på P1 fremstiller journalist (og mangeårig anti-Israel-propagandist) Dines Boertmann Israel som den primære forhindring for genoptagelsen af de fastkørte fredsforhandlinger, mens det i realiteten er palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, der systematisk stiller forhåndsbetingel-ser for overhovedet at komme til forhandlingsbordet. Læs mere...

Misinformation om israelsk-egyptisk fred i DR2's Deadline
4. februar 2011 - Journalist Hans Henrik Fafner fra Weekendavisen forklarer i en debat om situationen i Egypten, at fredsaftalen med Israel skulle indeholde "en klausul om, at Israel skulle trække sig tilbage fra samtlige besatte områder," altså inklusive Vestbredden og Gaza. Det må man gå ud fra, at Fafner godt ved, ikke er rigtigt. Læs mere...

Uunderbyggede anklager mod Israel fra DR og Ritzau
4. august 2009 - Både dr.dk og Ritzaus nyhedsbureau formidler helt uunderbyggede og lidet troværdige anklager om israelsk politivold mod dansk demonstrant og etnisk begrundede tvangsforflyttelser, uden at praktisere bare et minimum af kritisk journalistik. Politiken, derimod, har i denne sag fat i den lange ende. Læs mere...

DRs manipulerende kort
2. februar 2009 - På DRs hjemmeside har der i årevis figureret et interaktivt kort, som skal forestille at vise placeringen af den israelske sikkerhedsbarriere og de jødiske bosættelser på Vestbredden og i Jerusalem og Gaza. Men kortet er fuldt af fejl, og den beskrivende tekst er i nogle tilfælde direkte tendentiøs. Formålet med kortet er tydeligvis at støtte nogle særlige synspunkter, som i reglen promoveres af den palæstinensiske side af konflikten. Læs mere...

Et sjældent virkelighedsbillede fra Israel
7. september 2007 - I fjerde afsnit af DR's programserie "Med slør og høje hæle," interviewer journalisten Anja Al-Erhayem nogle unge israelere i Jerusalem, og giver hermed et sjældent indblik i, hvordan almindelige israelere tænker og føler. De medvirkendes moderate og sympatiske synspunkter står i skærende kontrast til de ekstreme holdninger, som nogle at DR's mere etablerede mellemøstkorrespondenter normalt præsenterer seerne for.
Læs mere...

DRs Ole Sippel manipulerer med historien
24. maj 2007 - DRs mellemøst-korrespondent Ole Sippel leverer
i programmet "21 søndag" et tilbageblik på Seksdageskrigen i 1967. Men indslaget er hele vejen igennem vinklet sådan, at det underbygger ét bestemt budskab, nemlig at Israel bærer hovedansvaret for den manglende fred i området. Læs mere...

Grov misrepræsentation af amerikansk fredstiltag på dr.dk
4. maj 2007 - En kort artikel på DRs hjemmeside skulle have beskrevet et nyt amerikansk forslag til hvordan israelere og palæstinensere kan nærme sig hinanden. Men artiklen er i stedet fuld af fordrejninger, manipulation og den unavngivne journalists egne holdninger. Læs mere...

Gensyn med anti-Israel-propagandist på dr.dk
21 . marts 2007 - DR-journalist Dines Boertmann har tilsyneladende holdt en pause fra Mellemøst-dækningen ved dr.dk's nyhedstjeneste. Men nu er han tilbage, og som ved tidligere lejligheder har Boertmann svært ved at holde sine personlige holdninger ude af nyhedsstoffet. Han mener kravene til Hamas og den palæstinensiske regering i realiteten er opfyldt. Læs mere...

Morten Thing og det sort-hvide verdenssyn
22. august 2006 - På Danmarks Radios P1 giver historikeren Morten Thing et indblik i, hvordan det er gået til, at han har kastet al professionel integritet over bord i forhold til den israelsk-arabiske konflikt, som han kalder "et evigt problem i Mellemøsten, skabt af, at Israel ikke vil slutte fred med sine naboer." Når det kommer til kampen mellem det gode og det onde, er en smule historisk manipulation tilsyneladende ikke en for høj pris at betale. Læs mere...

DR promoverer ekstreme Israel-fjendtlige synspunkter
9. juli 2006 - Både i TV-avisen og på radioens P1 har Danmarks Radio på det seneste slået et slag for de propagandister, der ønsker at beskrive Israels militære operationer i Gaza, som et nøje planlagt forsøg på at komme det palæstinensiske samfund til livs. Det fyger om ørerne med ekstreme, uunderbyggede beskyldninger mod den jødiske stat.
Læs mere...

DR-journalist fortsætter kampagne imod Israel
18. juni 2006 - DR-journalist Dines Boertmann bruger igen Danmarks Radios hjemmeside som platform for sin ensidige fremstilling af den israelsk-palæstinensiske konflikt. I den seneste artikel søger han at sidestille palæstinensiske angreb på israelske civile med israelske angreb på palæstinensiske terrorister. Læs mere...

DR lyver om sikkerhedsbarriere
22. april 2006 - En artikel på DRs hjemmeside om Israels sikkerheds-hegn er så sprængfyldt med fejl, at der næppe kan være tale om andet end overlagt misinformation.
Gennem hele artiklen gør den navnløse journalist sig meget store anstrengelser for at beskrive hele barrieren som en mur, til trods for at 90% af barrieren består af et tre meter højt trådhegn. Læs mere...

DR-journalist sammenligner Israel med Apartheid-regimet
28. februar 2006 - I en række artikler offentliggjort indenfor et par uger i februar måned retter journalist på Danmarks Radio, Dines Boertmann, et sandt bombardament af urimelige anklager mod Israel. Værste er hans påstand om apartheid-lignende tilstande. Læs mere...

DR giver Israel skylden for fredsprocessens sammenbrud
12. januar 2006 - Danmarks Radio sender engelsk dokumentarserie i tre dele, men manipulerer med introduktionsteksterne, så de fremstiller Israel og de israelske ledere som hovedansvarlige for fredsprocessens sammenbrud." Læs mere...

DR sender anti-israelsk propagandafilm
26. september 2004 - I DR2s program Udefra (23/9) rettede Danmarks Radio med visningen af propagandafilmen "Jenin, Jenin" endnu et voldsomt angreb, ikke bare på Israel, men også på sandheden. Michael Irving Jensen, som er kendt fra DR-TV som en indædt kritiker af Israel, vurderer lødigheden af filmen, og supplerer med yderligere løgne. Læs mere...

DR2: "Zionisterne" grundlagde den globale terror
1. august 2004 - Danmarks Radio viser engelsk-produceret programserie, der fremstiller ”zionisterne” som grundlæggere af den globale terrorisme. Bombningen af King David Hotel i 1946 samt Baruch Goldsteins massakre på 29 palæstinensere i 1994 fremstilles med en usædvanlig foragt for den historiske sandhed som selve inspirationen til den verdens-omspændende islamiske terror, vi kender i dag. Læs mere...

DRs manipulation – ingen israelsk massakre
2. februar 2004 - Danmarks Radios hjemmeside beskriver en ildkamp mellem israelske soldater og bevæbnede palæstinensere som en "israelsk massakre", mens et palæstinensisk terrorangreb på en israelsk bus, hvorved 10 civile blev dræbt, beskrives som en "selvmordsbombe".
Læs mere...


Tilbage

 

Untitled Document



   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.