Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 22. april 2006
DR lyver om sikkerhedsbarriere

Af Dan Harder

Den korte artikel på DRs hjemmeside med titlen "Israel: Halvdelen af sikkerhedsmuren færdig" (22/4) er intet andet end rendyrket anti-israelsk propaganda. Artiklen er så sprængfyldt med fejl, at der næppe kan være tale om andet end overlagt misinformation.

Allerede i titlen antydes det at israelske talsmænd skulle have kaldt sikkerhedsbarrieren for en "mur", hvilket i sig selv er absurd, da "mur" netop er den term Israels fjender bruger til at lede tanken hen på Berlin-muren, der som bekendt ikke blev rejst for at beskytte civile mod terror.

I virkeligheden består barrieren, der er planlagt til at strække sig over ca. 750 km, for over 90 procents vedkommende af et tre meter højt trådhegn med elektroniske sensorer og en patruljeringsvej på hver side. Kun en lille del (mindre end 10%) består af en otte meter høj betonmur, og det kun de steder hvor omstændighederne dikterer det.

Hegn og patruljevej set fra oven.

Der er først og fremmest to forhold, der på visse strækninger har krævet hegnet erstattet af betonmur. Det ene er, at privat bebyggelse nogle steder, som eksemplevis mellem Østjerusalem og forstaden Abu Dis, ligger så tæt, at der ikke er plads til patruljevejene på hver side af hegnet.

Den anden grund til at hegnet visse steder er erstattet med betonmur er at palæstinensere har haft for vane at skyde på israelske beboelseshuse og trafikanter, hvilket et trådhegn selvsagt ikke kan beskytte imod. Muren mellem Qalkilya og hovedvej 6 er et eksempel.

Artiklens forfatter (der i øvrigt er navnløs) lader sig ikke begrænse af sandheden, men gør sig derimod meget store anstrengelser for at fremstille hele barrieren som en mur.

I artiklen står der bl.a.: "Af de planlagte næsten 700 kilometer mur, er 330 kilometer færdige, oplyser militære kilder", og "Der bygges på yderligere godt 150 kilometer mur, mens man ikke er begyndt bygningen af resten endnu".

Sikkerhedshegnet, som det i
virkeligheden ser ud for 90 procents
vedkommende
.

Teksten er, traditionen tro, illustreret med et billede af et stykke mur, og ved siden af står der bl.a. at barrieren nogle steder består af et "elektrisk hegn".

Et elektrisk hegn er sådan et, som man får stød ved at røre ved. Den israelske anti-terrorbarriere består ikke på noget sted af et elektrisk hegn, men udgøres derimod hovedsagligt af et elektronisk hegn, d.v.s. et hegn med sensorer, der giver besked til en kontrolpost, hvis nogen skulle forsøge at klatre over hegnet.

Det er tydeligt at DR-journalisten har til hensigt at fremstille barrieren meget mere ubehagelig, end den ikke-voldelige forsvarsforanstaltning mod palæstinensisk terror, som den i virkeligheden er.

Til slut i artiklen tager journalisten stilling til barrierens lovlighed, idet der refereres til en afgørelse fra Den Internationale Domstol i Haag. "Ifølge FN bygges tre fjerdedele af sikkerhedsmuren på besat palæstinensisk område, mens kun den sidste fjerdedel bygges på grænsen mellem Israel og Vestbredden".

I virkeligheden har der siden 1967 ikke været nogen grænse mellem Israel og Vestbredden. På kort kan man se den såkaldte "grønne linie", der beskriver våbenhvilelinien fra 1949 mellem Israel og Jordan. Den linie vil efter al sandsynlighed, og ifølge flere internationale aftaler, blive udgangspunktet for en fremtidig grænse. Men at betegne den grønne linie som en grænse i dag, er en omgåelse af sandheden.

Det skal også nævnes, at afgørelsen i Haag kun er "vejledende", og ikke at regne for international lov, da sagsanlægget kun er vedtaget af FNs generalforsamling, og ikke i sikkerhedsrådet. Denne verdens diktaturstater, hvoraf ca. 50 er muslimske, nyder ironisk nok et demokratisk flertal i FNs generalforsamling.

For en beskrivelse af FN-domstolens afgørelse i sagen om sikkerhedsbarrieren, se artiklerne Den Internationale Domstol i Haag: Israel har ingen ret til selvforsvar og Farcen i Haag.

Se i øvrigt flere artikler om sikkerhedshegnet.


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.