Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 

Israel-Onlines formål

Det overordnede mål med Israel-Online's virke er at bidrage til at sikre Israels fortsatte eksistens som en jødisk og demokratisk stat, gennem opnåelse at en varig og retfærdig fred mellem Israel og landets arabiske naboer, bygget på et realistisk kompromis, der vil kræve indrømmelser fra begge sider.

Selvom fred er et mål, der efter alt at dømme deles af et flertal af både israelere og palæstinensere, er der ikke noget, der tyder på, at parterne vil kunne gøre tilstrækkelige fremskridt uden verdenssamfundets medvirken og assistance.

Skal vi i Europa gøre os håb om at kunne bidrage konstruktivt til konfliktens løsning, er det nødvendigt med et nøje kendskab til dens mange og komplekse problemstillinger.

Da Danmarks og Europas mellemøstpolitik i vid udstrækning dikteres at den folkelige opinion, er det altså nødvendigt, at ikke bare politikere, men også befolkningen som helhed, har et rimeligt nuanceret billede af, hvad der forgår i dette, måske verdens vigtigste brændpunkt.

Herhjemme er det naturligvis først og fremmest de danske mediers ansvar, et ansvar, som de beklageligvis hidtil langt fra har levet op til. Tværtimod har medierne herhjemme, med eller uden overlæg, i vid udstrækning fungeret som talerør for arabisk, anti-israelsk propaganda.

Historiske fakta er blevet manipuleret til ukendelighed, og selv nutidige hændelser præsenteres på en måde, så Israel fremstår som alt andet end det demokrati, det er. Resultatet er, at kun få danskere aner, hvad der er op og ned på konflikten, og endnu færre har nogen ide om hvordan den kan løses.

De forhold vil hjemmesiden Israel-Online forsøge at rette op på. Her på siden vil man kunne tilegne sig en basal viden om Israel og konflikten med araberne, både historisk og aktuel. Siden vil også forsøge at behandle nogle af de værste af mediernes jævnlige overtrædelser af de krav om sandfærdighed og objektivitet, der stilles til deres virke, både af lovgivningen og de fleste mediers egne formålsparagraffer.


Redaktion: Dan Harder

Oversættelser, engelsk-dansk: Mette Thomsen


Kontakt:

 

Tilbage til forsiden

 

Untitled Document