Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er
systematisk imod Israel

Introduktion af Dan Harder

Mellemøsteksperter fra de danske universiteter og andre institutter og forskningscentre er flittigt brugt i de danske medier, ikke mindst af Danmarks Radio. Men flere af de mest brugte er alt andet end de uvildige, objektive eksperter, de præsenteres som.

Deres opgave - både i deres sædvanlige hverv og som gæsteeksperter i medierne - er naturligvis at give et så retvisende billede af situationen i Mellemøsten som muligt. Men ofte leverer de den stik modsatte vare: en bevidst fordrejet, manipuleret version af virkeligheden, sådan at Israel igen og igen sættes i det dårligst mulige lys.

I mange tilfælde går de endda så langt i deres informationskrig mod den jødiske stat, at de sætter al anstændighed, troværdighed og professionel integritet over styr ved med fuldt overlæg at levere information, som er i direkte modstrid med sandheden.

At en betragtelig del af løgnene og misinformationen er overlagt, kan let bevises, da mange af eksemplerne drejer sig om historiske og aktuelle fakta, som kan slås efter i statistikker, historiebøger, officielle arkiver m.v. Så man må konkludere, at flere af eksperterne simpelthen bevidst forsøger at vildlede offentligheden, når det kommer til den israelsk-arabiske konflikt.

Hvor tendensen kommer fra kan være svært at sige. Men noget kunne tyde på, at det danske forskermiljø på dette område er inficeret med en opfattelse af, at den gode sag - dæmoniseringen af den jødiske stat - retfærdiggør, at man lader hånt om sin forpligtelse til at være objektiv og sandfærdig.

Et anti-israelsk manifest i Politiken (25. maj 2021), underskrevet af hele 37 forskere og undervisere fra et bredt udvalg af landets universiteter (samt DIIS), dokumenterer hinsides enhver tvivl, at fænomenet med uredelige, anti-israelske forskere og undervisere gennemsyrer hele den danske universitets- og forskningsverden.

Uanset årsagen til problemet er det i hvert fald nødvendigt, at medierne, både tv, radio og aviser, er opmærksomme på - og gør modtagerne opmærksomme på, hvis en såkaldt mellemøstekspert samtidig er advokat for den ene eller anden part i konflikten. Det er uacceptabelt, hvis borgerne bliver forledt til at tro, de får en saglig analyse, mens alt, de i realiteten får, er en omgang løgn og propaganda.

I en mindre, men vigtig, positiv udvikling har Danmarks Radios "lytternes og seernes redaktør" for nylig anbefalet, at en enkelt mellemøstekspert, professor Sune Haugbølle fra RUC, deklareres som anti-israelsk aktivist, når han bidrager med sin viden på medieorganisationens platforme. Det er et skridt i den rigtige retning hen imod en dansk undervisnings- og forskningssektor fri for anti-israelsk misinformation.

Klik nedenfor for uddrag af artikler, interviews og anden dokumentation for nogle af de mest aktive mellemøsteksperters virke udi anti-israelsk misinformation.


37 forskere og undervisere kræver boykot af Israel
En række prominente mellemøsteksperter, herunder Jørgen Bæk Simonsen (lektor, Københavns Universitet), Sune Haugbølle (professor, RUC), Rasmus Alenius Boserup (tidligere seniorforsker ved DIIS) og Peter Seeberg (lektor emeritus, SDU), har lagt navn til et manifest i dagbladet Politiken, hvori de erklærer deres uforbeholdne støtte til den palæstinensiske kamp imod Israel. Argumenterne er som kopieret direkte fra den palæstinensiske propaganda-manual med masser af løgn, misinformation og hadefulde udgydelser uden nogen som helst basis i virkeligheden. Læs mere...


Lars Erslev Andersen
Mellemøstekspert og terrorforsker Lars Erslev Andersen (p.t. seniorforsker ved DIIS) er i de senere år i stigende grad begyndt at udtale sig om Israel. Når han gør det, er han tilsyneladende fuldstændigt ude af stand til at holde sig på sandhedens smalle sti. Palæstinenserne friholdes helt for ansvar for deres egen skæbne, og i Israels konflikt med Hamas stiller seniorforskeren sig ubetinget på den islamistiske terrororganisations side. Forskeren tillægger systematisk israelske politikere de ondest tænkelige motiver.
Læs mere...


Sune Haugbølle
I professor ved Roskilde Universitet Sune Haugbølles univers tillægges israelske ledere systematisk negative, fordækte motiver, mens Israels dødsfjender, der helt åbenlyst kæmper for ødelæggelsen af den jødiske stat, end ikke holdes medansvarlige for konflikten. Tværtimod fremstilles eksempelvis Hamas' kamp for Israels udslettelse som en legitim kamp for palæstinsisk frihed, selvom virkeligheden naturligvis er, at terrororganisationens islamistiske diktatur holder Gazas befolkning i et jerngreb af undertrykkelse og ufrihed.
Læs mere...


Leila Stockmarr

Ph.d. i globale studier i Globale Studier ved Roskilde Universitet, Leila Stockmarr, gjorde i årene 2013-14 lynkarriere som Danmarks absolut største leverandør af ensidige og løgnagtige "analyser" af den israelsk-palæstinensiske konflikt. Hendes aldeles manglende objektivitet blev hurtigt gennemskuet af DR2 Deadlines redaktion, men hun har til gengæld haft nær ubegrænset adgang til at udspy sin galde over Israel i dagbladet Politikens spalter. Senest opstiller hun - uhyggeligt nok - som folketingskandidat for Enhedslisten.
Læs mere...


Ole Wæver

Professor i international politik ved Københavns Universitet Ole Wæver er ny på vores liste. Til gengæld lægger han hårdt ud: I en artikel på tv2.dk giver han udtryk for, at Israel nyder mere imødekommenhed, især fra USA's side, end landet har fortjent. Årsagen er angiveligt, at jøderne med sit fordækte lobbyarbejde har "viklet" USA ind i en ufrivillig alliance, hvor de ikke længere "tør" være rigtig kritiske. Hvis du synes, det lyder som god, gammeldags, klassisk antisemitisme, er det nok fordi, det er det.
Læs mere...


Søren Schmidt
Mellemøsteksperten Søren Schmidt fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) tillægger systematisk Israel usympatiske og fordækte motiver, der handler om alt andet end indgåelse af kompromiser for fred. Også USA tildeles en del af skylden for problemerne i Mellemøsten, men Schmidt kritiserer aldrig hverken Iran, Hamas eller andre af Israels fjender for deres dispositioner. Læs mere...


Mona Kanwal Sheikh
Endnu en seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Mona Kanwal Sheikh, får her plads på vores liste over uhæderlige og Israel-fjendtlige mellemøsteksperter. I en artikel i Politiken i 2014 beskylder hun - helt udokumenteret - Israel for at begå krigsforbrydelser, herunder at bruge ulovlige våben, bombe civile mål og "tæppebombe" Gaza. I 2023 agerer hun advokat for Hamas, som hun kalder en demokratisk sindet "modstandsbevægelse." Læs mere...


Michael Irving Jensen
Særligt Michael Irving Jensen var under den palæstinensiske "Anden Intifada" (2000-2005) meget brugt som en af de elektroniske mediers foretrukne mellemøsteksperter. Og det til trods for at han har et usædvanligt afslappet forhold til sandheden og for længst har kastet sin objektivitet over bord, ved systematisk at tage enhver af Israels fjenders side i enhver debat. Michael Irving Jensen formår kun sjældent at gennemføre et interview uden at komme med postulater, som man må formode, han selv ved er usande. Læs mere...


Jakob Egholm Feldt
Jakob Egholm Feldt, i dag professor ved RUC, tidl. lektor ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet, optrådte i 0'erne også ofte som mellemøstekspert i de danske medier, særligt i radioen og på tv. Noget kunne tyde på, at han repræsenterer den samme kultur i det danske forskningsmiljø, der åbenlyst tillader landets dygtigste eksperter at misbruge deres viden til bevidst at sprede misinformation. Jakob Feldt har dog i de senere år ikke medvirket ret meget i massemedierne. Læs mere...


Ovenstående eksperter har i perioder været blandt de mest brugte i de danske medier. Men de er ikke alene. Dokumentation vedr. flere mellemøsteksperter, autoriserede eller selvbestaltede, er på vej...


En rettelse:

Denne sektion havde oprindeligt overskriften "DIIS-eksperter er systematisk imod Israel". Men efter klager over, at nogle af de nævnte eksperter ikke (eller ikke længere) var tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), blev titlen ændret, som det ses ovenfor.

Israel-Online beklagede fejlen overfor DIIS, og takkede for henvendelserne. Problemet med systematisk misinformation har nemlig ganske rigtigt vist sig ikke kun at omfatte DIIS, men gennemsyrer tilsyneladende store dele af det danske universitets- og forskningsmiljø.

Når det er sagt, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at en stor del af de ovenfor kritiserede eksperter er eller har været tilknyttet DIIS.


Tilbage

 

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.
   


   


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.