Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 18. juni 2015
Misvisende baggrundsartikel på dr.dk

Af Dan Harder

I en artikel på dr.dk med overskriften OVERBLIK: 67 år siden 52 procent af Palæstina blev givet til Israel (15. maj 2015) forsøger journalist Anna Sol Jørgensen at opridse den historiske kontekst for den israelsk-arabiske konflikt.

Der er ingen grund til at tro, at hun med overlæg forsøger at vildlede læserne. Men derfor er det alligevel beklageligt, at artiklen en spækket med fejl, som alle trækker i retning af at give Israel mere ansvar for konflikten end realiteterne berettiger.

Her følger en gennemgang af de mest uheldige formuleringer. Der er både tale om regulære fejl og formuleringer, som (omend utilsigtet) let kan opfattes forkert.


Problematisk overskrift
"67 år siden 52 procent af Palæstina blev givet til Israel"

Overskriften giver et forkert indtryk, da det let kan forstås som, at palæstinenserne havde et land, Palæstina, hvoraf en del blev givet til jøderne. I virkeligheden administrerede England mandatområdet Palæstina på vegne af det internationale samfund. Området tilhørte ingen, men husede en tredjedel jøder og to tredjedele arabere. FN anbefalede den nævnte deling (hovedparten af den jødiske del var dog ubeboelig ørken, hvorfor procentangivelserne ikke giver et helt retvisende billede). Araberne forkastede ganske rigtigt opdelingen og indledte en krig, som skulle afgøre sagen.


Araberne startede krigen i 1948

"Oprettelsen af Israel og fordelingen af jorden blev forkastet af de arabiske nabolande, og den arabiske betegnelse for begivenheden blev 'al-Nakba' - det arabiske ord for 'katastrofe'. Det kastede regionen ud i en krig med Israel på den ene side og palæstinenserne samt Jordan, Syrien, Libanon, Irak og Egypten på den anden."

Beskrivelsen, at oprettelsen af Israel "kastede regionen ud i en krig", er ikke retvisende. Det var araberne, der indledte en krig, som jøderne helst ville undgå. Der er ingen rimelig grund til at sløre det forhold. Det er i øvrigt ikke delingsplanen og oprettelsen af Israel, som kaldes al-Nakba, men arabernes nederlag i krigen. Havde de vundet, havde der ikke været nogen "katastrofe" set fra arabisk side. Det er ofte denne type små omskrivninger - tilsigtede eller ej - som giver folk et forkert indtryk af konflikten.


Seksdageskrigen og "det oprindelige Palæstina"
"I 1967 bryder 'Seksdageskrisen' ud. Israel vinder over Syrien, Jordan, Egypten og Irak og besætter efterfølgende Vestbredden, Gaza, Jerusalem og dele af Golanhøjderne. På den måde kontrollerer Israel hele det oprindelige Palæstina."

Igen burde det fremgå, at Israel slog først i en situation, hvor man var omringet af arabiske hære, under trusler om Israels udryddelse. Det var endnu en krig, som Israel helst havde undgået.

Udtrykket "det oprindelige Palæstina" er også en smule misvisende. Dels kan man igen få det indtryk, at der fandtes en arabisk stat kaldet Palæstina, mens der i virkeligheden var tale om et internationalt mandatområde. Og dels omfattede det oprindelige mandatområde faktisk også det nuværende Jordan, der blev udskilt i 1922 og givet til araberne (derfor kaldes majoriteten af jordanerne palæstinensere). Et korrekt udtryk kunne være "mandatområdet Palæstina", eller endnu bedre "mandatområdet Palæstina vest for Jordanfloden".


Oslo-aftalen
"Oslo-aftalen banede vejen for, at først Gaza og siden også dele af Vestbredden, kunne overgå til palæstinensisk selvstyre. Aftalerne blev dog ikke overholdt."

Aftalen blev faktisk overholdt af Israel, der overlod områder husende 95% af den palæstinensiske befolkning til selvstyret. Det var sidstnævnte, der stort set ikke overholdt nogen af sine forpligtelser, herunder indførelse af demokrati og bekæmpelse af terrorisme og had vendt mod Israel. Havde palæstinenserne overholdt aftalen kunne de havde fejret 15-året for deres stat i år.


Bosættelser
"Israel annekterer løbende nyt land fra Det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden"

Det er ikke helt korrekt. Selvstyret har kontrol med de områder, som det blev tildelt i henhold til Oslo-aftalerne (Area A). Israel har i øvrigt ikke annekteret nogen del af Vestbredden (bortset fra Jerusalem). Det er rigtigt, at Israel fortsat bygger i bosættelserne (uden at annektere landet), og at det provokerer palæstinenserne og anses for ulovligt af det internationale samfund. Men det sker på områder som palæstinenserne i fremtiden ønsker sig en stat på - ikke områder p. t. underlagt selvstyret.


Apartheid eller selvforsvar?
"Det er også veje, hvor kun bosætterne kører, så de ikke skal køre på samme veje som araberne."

Dette er ikke helt forkert, kun lidt. Man skal forstå, at der ikke er tale om en racistisk foranstaltning, men om et sikkerhedsmæssigt tiltag, da palæstinensere har for vane at angribe israelske bilister. En bisætning som "af frygt for palæstinensiske angreb" kunne øge forståelsen.

I øvrigt er det ikke "arabere", som er forvist til andre veje, men palæstinensere under det palæstinensiske selvstyre. Arabere med israelsk statsborgerskab (der er ca. 1,5 mio) kan køre på de israelske veje. Langt de fleste hovedveje på Vestbredden er dog fælles for alle. Det skal hertil føjes, at der er områder indenfor det palæstinensiske selvstyre, hvor israelere ikke har lov til at færdes, da det af de israelske myndigheder vurderes at være for farligt. Det hele handler om sikkerhed, ikke raceadskillelse.


Hvorfor blokerer Israel mon Gaza?
"Nok bygger Israel ikke i Gaza-striben, men Israel har stadig kontrol over de fleste grænseovergange til den lille stribe land, luftrummet over det - og også søsiden holder Israel kontrol med."

Udsagnet er ikke direkte forkert, men en uddybende tilføjelse ville give det betydelig mere mening: "da palæstinenserne i Gaza ikke vil anerkende Israel, som man fortsat fører krig imod." Så ville man også bedre kunne forstå det næste udsagn: "Israelerne har indført en række strenge restriktioner på import af varer til Gaza". Sidstnævnte skulle nødigt opfattes som et udslag af almindelig jødisk ondskab - der er faktisk en god grund.


Tuneller bruges også til angreb på Israel
"Under Gaza ligger et omfattende netværk af tunneller, der bliver brugt til at indføre mad, byggematerialer, kontanter og brændstof ind, men Hamas bruger også tunnellerne til at smugle våben."

Det nævnes ikke med et ord, at Hamas' tuneller også bruges til angreb på Israel - heller ikke under kapitlet om Gaza-krigen i 2014 - hvilket ellers var årsagen til at Israel gik ind i Gaza og lukkede tunnellerne. Det var ikke for at forhindre smugling, som teksten anfører: "Med begrundelse i retten til at forsvare sig selv, lancerede Israel en massiv offensiv i Gaza. Målet var at destruere tunnelnetværket, som Hamas blandt andet bruger til våben-smugling."


Civile tab
"Krigen endte med at vare 50 dage, kostede flere end 2.000 palæstinensere livet - langt størstedelen civile."

Påstanden om, at langt størstedelen af de palæstinensiske tab var civile, baseres alene på Hamas' tal, som FN desværre formidlede videre ud i verden helt ukritisk. Det er imidlertid et veldokumenteret faktum, at Hamas fuskede med tallene og tvang talsmænd i Gaza til at omtale enhvert tab som civilt. En rimelig måde at omgås tallene på kunne være at tilføje: "Israel bestrider FN's (og Hamas') tal, og anslår antallet af kombattanter til at udgøre knap halvdelen af de palæstinensiske tab."


Upartiske kilder?
"Kilder: FN, Verdensbanken, BBC, The Guardian, Washington Post, Den Store Danske, Politiken og DR."

Mens der ikke er noget i vejen for at bruge de nævnte kilder, er det bemærkelsesværdigt, at hovedparten af de anførte ofte anses som kritiske overfor Israel. Man kunne overveje, om artiklen havde været mere retvisede ved inklusion af andre kilder, måske endda et par stykker af pro-israelsk observans. Jeg kan for eksempel anbefale Israel-Online.dk :)


Læs Anna Sol Jørgensens artikel på dr.dk her: 67 år siden 52 procent af Palæstina blev givet til Israel (15. maj 2015).


Læs mere om misinformation hos DR:

Hanne Foighel misinformerer i Orientering
2. august 2013

DR-journalist Dines Boertmann fordrejer fakta i Radioavisen
29. juni 2013

DR fastholder manipulation i Radioavisen
31. juli 2013

DR-journalist sammenligner Israel med Apartheid-regimet,
28. februar 2006

DR-journalist fortsætter kampagne imod Israel,
18. juni 2006

Gensyn med anti-Israel-propagandist på dr.dk,
21. marts 2007


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.