Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske Mellemøst-eksperter er systematisk imod Israel
Leila Stockmarr i Politiken: Jøderne laver eksperimenter på levende mennesker
14. juni 2021

Af Dan Harder


Leila Stockmarrs artikel er ledsaget af Anne Marie Steen Petersens antisemitiske tegning, som Politiken har genbrugt utallige gange i forbindelse med artikler om Israel. Symbolikken med de fede, arrogante jøder, som er ligeglade med de stakkels palæstinensere, som de har spærret inde bag et pigtrådshegn, er tydelig: Israelerne er de nye nazister (Politiken 23. maj 2021).


Ph.d. i Globale Studier ved Roskilde Universitet, Leila Stockmarr, var i årene 2013-14 fast leverandør af løgn og misinformation om Israel og konflikten med palæstinenserne i dagbladet Politiken.

I de senere år har hun holdt mere lav profil (eller også blev redaktørerne alligevel trætte af hendes udgydelser), men i anledning af den seneste mini-krig mellem Israel og Hamas-regimet i Gaza, vendte hun tilbage med et indlæg i Politiken, der levede fuldt ud op til hendes velkendte standard for enøjet og usandfærdig formidling, endda med påstande, som tangerer eller overskrider grænsen for, hvornår et udsagn kan karakteriseres som antisemitisk.

Nedenfor følger en gennemgang af hendes påstande i det seneste indlæg.


En stråmand

"Hvis man læser avis eller ser tv, får man ofte indtrykket af, at Israel og palæstinenserne er to parter, som kæmper mod hinanden – med samme forudsætninger og vilkår. Den fremstilling er ikke bare forkert, den er dybt skadelig for at stoppe blodsudgydelserne i både Gaza og Israel."

Leila Stockmarr lægger ud med det, man vist kalder en stråmand. Altså en påstand om en opdigtet påstand. Der er jo ingen - ingen! - der nogensinde har sagt, at staten Israel og terrorgruppen Hamas, eller det palæstinensiske selvstyre for den sags skyld, skulle være ligeværdige parter. Gudskelov, kunne man sige.

Der er jo heller ingen, som har påstået, at USA og Al Qaeda var ligeværdige. Men derfor var amerikanerne jo alligevel nødt til at nedkæmpe terroristernes evne og vilje til at angribe USA. Det samme gælder her.


Israel = Nazityskland

"Gaza er et menneskeligt og kolonialt eksperiment udi det ekstreme. Med sin kollektive afstraffelsespolitik terroriserer Israel dagligt de to millioner mennesker i Gaza"

Ovenstående sætning (fremhævet med fed) er også overskriften på Leila Stockmarrs artikel. Det er en hadefuld og dybt ubehagelig påstand. Enhver læser forstår selvfølgelig referencen. Leila Stockmarr mere end insinuerer, at israelerne er nutidens nazister. For hvem har - og endda netop i en jødisk kontekst - lavet eksperimenter på levende mennesker? Nazisterne naturligvis. At jøder var blandt ofrene for nazisternes uhyrligheder, og altså nu beskyldes for det samme, gør bare hendes anklage så meget desto mere usmagelig.

Og det er her, det er relevant at tale om antisemitisme. Det at sammenligne Israel med Nazityskland er nemlig i henhold til EU's "arbejdsdefinition" af antisemitisme et eksempel på netop det. Når kritikken af Israel bliver så nederdrægtig, usaglig og usmagelig, er der tale om had til jøder. Altså antisemitisme.

Implikationen er helt åbenlyst, at Israels jøder med overlæg terroriserer palæstinenserne i Gaza som et eksperiment for at se, hvordan de klarer under omstændighederne.

Virkeligheden er en helt anden. Hvis Israel har begået et eksperiment i forhold til Gaza, så var det, da man i 2005 trak alle tropper og bosættere ud af området i håb om, at palæstinenserne ville gribe chancen og satse på fred og velstand i enklaven. Eksperimentet slog desværre fejl, da palæstinenserne (først Fatah og siden Hamas) i stedet valgte at bruge Gaza som base for deres fortsatte krig imod Israel. Leila Stockmarrs påstand er en ubehagelig, antisemitisk løgn.


Efterkommere af flygtninge

"Langt de fleste af Gazas indbyggere er flygtninge fra det, der i dag er Israel."

Det er ikke korrekt. Langt størstedelen af Gazas inbyggere er efterkommere af flygtninge fra krigen i 1948. Det er en væsentlig forskel.

Alle andre flygtninge i verden end de palæstinensiske håndteres af FN's normale flygtningeagentur, UNHCR, som har til opgave at nedbringe antallet af flygtninge, enten gennem repatriering eller genbosættelse i værts- eller tredjelande. I UNHCR-regi betragtes man kun som flygtning, hvis man selv er flygtet fra noget.

Men i det palæstinensiske tilfælde er politikken helt omvendt. FN's særlige agentur for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, har lavet nogle helt særlige regler, hvorunder en status som flygtning kan nedarves gennem generationer af efterkommere. På den måde er det lykkedes at øge antallet af palæstinensiske flygtninge i stedet for at nedbringe det, naturligvis med det slet skjulte formål at bruge dem til fastholdelsen af et politisk pres på Israel. UNRWA er altså selv blevet part i konflikten. Hovedparten af Gazas borgere har aldrig sat fod i Israel (eller det tidligere britiske mandatområde, Palæstina) og er altså ikke flygtninge i traditionel forstand.

Endnu mere absurd er det dog, at disse mennesker, som man kalder palæstinensiske flygtninge jo faktisk allerede bor i Palæstina! For er Gaza ikke en del af Palæstina, hvis man spørger Leila Stockmarr? Vi taler altså om mennesker, som er flygtet fra en del af mandatområdet Palæstina til et andet, og alligevel gennem måske fem generationer stadig bor i flygtningelejre og betragtes som flygtninge. Dét er det virkelige svigt, som FN og det internationale samfund bærer ansvaret for.


Israel kontrollerer ikke alle Gazas grænser

"Israel kontrollerer alle grænser, kystlinje og luftrum."

Det er jo en åbenlys løgn. At Leila Stockmarr forestiller sig, at danskerne ikke ved, at Gazas i syd grænser op mod Egypten, er svært at begribe. De fleste af os har dog haft geografi i skolen. Men ingen løgn er for pinlig eller for tyk, når det kommer til dæmoniseringen af den jødiske stat.


Ingen mangel på fornødenheder i Gaza

"Befolkningen lever i armod uden adgang til basale fornødenheder i et imploderet samfund og en ikkeeksisterende økonomi, som er helt og aldeles afhængig af Israels villighed til at lukke varer ind."

At der er armod i Gaza, bestrider ingen. Men er det Israels skyld? For det første er der faktisk (jf. ovenfor) en grænseovergang til Egypten, hvorigennem mennesker og varer kan passere. Men også Israel deltager aktivt i forsyningen af befolkningen i Gaza - også selvom et flertal af gazanerne har stemt på terrorgruppen Hamas, der helt officielt kæmper for Israels undergang.

Faktisk er der ingen mangel på mad, vand eller medicin i Gaza, ikke engang under de 11 dages kampe i maj måned, som chefen for UNRWA i Gaza, Mathias Schmale, forklarer i et interview med israelsk tv (samme interview hvor han bekræfter den åbenlyse kendsgerning, at Israel ikke retter sine angreb imod Gazas civilbefolkning).

Kunne det gå bedre i Gaza? Selvfølgelig. Men det ville kræve, at Hamas opgav sin krig imod Israel og begyndte at fokusere på befolkningens behov.


Israel angriber ikke den palæstinensisk befolkning

"I de her uger fører Israel ikke krig mod Hamas, men mod befolkningen i Gaza."

Det er en lodret løgn. Trods de rituelle beskyldninger fra Leila Stockmarr og hendes ligesindede er der ikke skygge af bevis for den alvorlige anklage. Israels velfungerende militærmaskine har systematisk og præcist angrebet Hamas' militære infrastruktur, hvilket selvfølgelig er helt lovligt i henhold til krigens regler. Faktisk har man mere end opfyldt sine forpligtelser i forhold til at tilstræbe at minimere civile tab på fjendens side, eksempelvis ved at advare på forhånd om angreb på bygninger, hvorved man naturligvis mister det militære overraskelsesmoment. Intet militær i hele krigens historie har nogensinde udvist en tilsvarende omhu.

Leila Stockmarrs uhyrlige påstand er nok mere et udtryk for hendes personlige følelser, måske endda frustrationer, end resultatet af reel forskning på området.


Israels kamp mod Hamas er selvforsvar

"Israels jævnlige bombardementer handler om at fastholde palæstinenserne i et jerngreb, om at vise den israelske befolkning, at man ikke ryster på hånden i kampen mod Hamas" (min fremhævelse)

Israels bombardementer er ikke mere "jævnlige" end Hamas' angreb på Israel. Men som altid, tillægger Leila Stockmarr israelerne (dvs. Israels jøder) onde hensigter. Hun har ikke fantasi til at forestille sig, at Israels militære aktioner i forhold til Gaza reelt har til formål at beskytte den israelske civilbefolkning imod Hamas' evindelige terror.

I Stockmarrs optik finder jøderne simpelthen en pervers tilfredsstillelse ved at undertrykke en nabobefolkning. Det er en syg tankegang, som igen må karakteres som antisemitisme - det at tillægge jøderne en mere skidt karakter en andre folkeslag. Og det gør Leila Stockmarr konsekvent.

Og Leila Stockmarr fortsætter:

"Israel tilskriver Hamas skylden for de mange angreb. Det er desværre krigspropaganda, som alt for mange forføres af."

Nej, det er ikke propaganda, hvilket en nøgtern betragtning af den kronologiske udvikling kan bekræfte. Var det eksempelvis ikke Hamas' raketbombardement af Jerusalem, der den 10. maj indledte den seneste runde kampe mellem Israel og Gaza?


Leila Stockmarr undskylder Hamas' terror

Leila Stockmarr anerkender, at Hamas begår krigsforbrydelser ved at beskyde israelske beboelsesområder. Men hun undskylder alligevel den palæstinensiske terror. Ikke nødvendigvis fordi terror er forkert, men fordi den skader den palæstinensisk sag:

"Hamas, som begår krigsforbrydelser og fyrer raketter mod civile mål og fører en benhård agitatorisk militant linje over for besættelsesmagten, skader den palæstinensiske sag. Men de kan ikke tage hele æren for udviklingen. For det hele udspiller sig inden for rammen af den Israelske besættelse og kolonisering af palæstinensisk land – som har fundet sted, årtier længere end Hamas har eksisteret. Hamas er ikke opstået ud af et vakuum."

Nej, Hamas er ikke opstået ud af ingenting. Men det er besættelsen af Gaza og Vestbredden heller ikke. Den er en konsekvens af arabernes (herunder PLO's) angreb på Israel i årene op til 1967. Det ved Leila Stockmarr selvfølgelig godt. Israel har ikke tvunget palæstinenserne til at bruge terroren som politisk våben. Det har de selv valgt at gøre gennem mere end 100 år.


Israel har fremsat fredsforslag. Og Israel blokerer ikke for palæstinensiske valg.

"Skal Hamas slås ned, skal det ske ved at give frihed og værdighed til palæstinenserne. Ved at give dem troen på, at det nytter at vende volden ryggen. Ikke ved at straffe Gazas beboere mere og blokere for demokratiske valg."

Det har jo været prøvet. Adskillige gange har der været fredsforslag på bordet, som ville have givet palæstinenserne deres egen stat, eksempelvis den amerikanske præsident Bill Clintons udmærkede forslag fra 2000. Men det er jo ikke Hamas' agenda. Det ved alle og enhver - også Leila Stockmarr.

At påstå, at Israel blokerer for palæstinensiske valg, er ligeledes nonsens. Jo, den palæstinensiske selvstyreformand, Mahmoud Abbas, har ganske vist brugt Israels afvisning af, at der afholdes palæstinensiske valg i Østjerusalem (som Israel imod international konsensus opfatter som en del af sin hovedstad) som påskud til at aflyse det seneste valg, som skulle have været afholdt i maj og juli 2021. Men palæstinenserne i Østjerusalem kunne sagtens have deltaget i valget f.eks. ved at brevstemme eller ved at stemme i Betlehem (som ligger lige ved siden af Jerusalem og hører under det palæstinensiske selvstyre). Sandheden om aflysningen er, at Mahmoud Abbas og hans parti, Fatah, godt vidste, at de stod til at tabe valget. Der er ingen grund til at give Israel skyld for alt ondt her i verden.


Leila Stockmarr: Det er "perverteret," at israelerne lever et normalt liv

"Der er 70 kilometer fra Gazas helvede på jord til de glitrende sandstrande i Tel Aviv, hvor folk bevæger sig frit og rejser ind og ud af Israels globaliserede økonomi. Den forskel, vi ser mellem livet i Israel og livet i Gaza, kan næsten ikke blive mere perverteret."

Hvad er det for en underlig logik? Leila Stockmarr lader til at foretrække, at israelere i Tel Aviv også levede et usselt liv, ligesom palæstinenserne i Gaza. Men Israel har jo trods alt ledere, som har sin befolknings tarv for øje. Og hvis de ikke har, så ryger de ud ved det næste demokratiske valg. Sådan fungerer det ikke i Gaza, der er et islamistisk diktatur. Det er grunden til, at det står så skidt til 70 km fra Tel Aviv. Igen, ikke alting er jødernes skyld, Leila Stockmarr.


Kauf nicht bei Juden!

Leila Stockmarr afslutter (ligesom sine kolleger og meningsfæller i samme avis to dage senere) sin artikel med en opfordring til at boykotte den jødiske stat, indtil jøderne ophører med deres patologiske ondskab over for sine uskyldige naboer.

"Budskabet herfra skal være klart: Boykot Israel – kulturelt og økonomisk, indtil terroriseringen af et helt folk stopper."

En svækkelse af den jødiske stat skal altså få de islamistiske antisemitter i Hamas til at opgive deres erklærede mål om at erstatte den jødiske stat med en arabisk ditto: fra Jordanfloden til Middelhavet, som - ikke bare Hamas', men også det palæstinensiske selvstyres - slogan lyder.

Det forkommer mere som et udtryk for Leila Stockmarrs egen hedeste drøm, end som en realistisk plan for fred i regionen.


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.
   


   


   


   


   


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.