Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er systematisk imod Israel
Søren Schmidt agerer advokat for Iran
TV2 News, 9. juli 2008

Journalist Divya Das interviewer Søren Schmidt fra DIIS om Irans formodede atomvåbenprogram, og sandsynligheden for - og årsagerne til - at Israel kunne finde på at angribe Irans atomanlæg.

Søren Schmidt leverer en meget ensidig analyse og lyder mest af alt som en talsmand for det iranske præstestyre. Han er - trods iranske trusler om at slette Israel af landkortet - ikke nervøs for et iransk angreb på Israel. Han opfatter Irans angivelige atomvåbenprogram som defensivt, og mener således ikke, at Israels interesse i at forhindre Iran i at udvikle atomvåben i virkeligheden har med landets beskyttelse at gøre.

Israel kunne ifølge Søren Schmidt finde på at angribe Iran, alene fordi man ønsker "inflydelse i regionen", sådan at man kan slippe for at indgå kompromiser med sine forhandlingspartnere og for at "genne" syrerne, Hizbollah, og palæstinenserne "ind i en position, hvor de giver sig så meget, som israelerne gerne vil". Israel ønsker at "presse sine positioner igennem" - modsat de øvrige aktører i regionen, forstår man.

Søren Schmidt mener at "Israel har været i den position, at de har kunnet slå til hvor som helst, det har passet dem, i Mellemøsten", og at Iran har behov for at vise, at det ikke "kan væltes over ende". Men Israel har ikke påviseligt haft interesse i at angribe Iran - i hvert fald ikke før Iran lancerede kombinationen af at ville udslette Israel alt imens man arbejder ihærdigt på at udvikle atomvåben. Og selv da, er der intet belæg for at mene, at Israel har hverken agt eller magt til at vælte Iran over ende.

Til slut i interviewet kalder Søren Schmidt Israels nuværende regering ledet af midterpartiet Kadima og arbejderpartiet for en "meget højreorienteret, meget krigersk regering" - et udtryk han næppe ville bruge om nogen af Israels fjender (vi forstår at "højreorienteret" er et negativt ord i Schmidts mund). Her taler Mellemøst-eksperten under alle omstændigheder imod bedre vidende.


Afskrift af interview (uddrag):

Søren Schmidt: Der er tre hovedaktører i det her: USA, Israel og Iran. I forholdet mellem USA og Iran, er risikoen for at der skulle udbryde en egentlig krige mindre og mindre. Jo nærmere vi kommer præsidentvalget og den ny [amerikanske] præsident, jo mindre er sandsynligheden. Problemet ligger i forholdet mellem Israel og Iran, fordi Israel har altså nogle andre interesser end USA, og Israel kunne godt finde på at foretage sig noget [inden] at det bliver for sent for dem. Og det vil jeg mene, det vil være, hvis der kommer en ny præsident, Obama, i USA.

Divya Das: Hvad er det konkret, den her strid mellem Israel og Iran handler om? Hvad er det for interesser, de skændes om?

Søren Schmidt: Det handler om indflydelsen i regionen. Altså, Israel har jo ligesom ført en politik, hvor... de vil jo godt indgå fred og lave aftaler og kompromiser med deres naboer og forskellige konfliktpartnere, men altså ikke på det niveau, som de kan få. D.v.s. at de ønsker ligesom at bruge en styrkeposition til at presse deres positioner igennem. Og i den udstrækning at den position bliver svækket, fordi Iran vil få eventuelt et atomvåben eller på anden måde kan vise, at man altså ikke sådan lige kan løbe Iran over ende, så vil Israels position blive svækket.

Divya Das: ... Har [Israel] overhovedet rum til at føre en krig mod Iran også?

Søren Schmidt: ... Israelerne har en enorm militær overlegenhed, og Israel har altså været i den position, at de har kunnet slå til hvor som helst, det har passet dem, i Mellemøsten. Og de kan ikke få gennet syrerne ind i en position, hvor de giver sig så meget, som israelerne gerne vil, og på samme måde i forhold til Hizbollah, og i forhold til palæstinenserne. Så i den udstrækning at de der tre partnere bliver støttet af Iran, og Iran ikke kan væltes over ende, fordi de har altså nogle våben, som de kan forsvare sig selv med... Det betyder at Israel i sidste instans bliver nødt til at fire på sine krav, og indgå et kompromis, i forhold til den nuværende, meget højreorienterede, meget krigerske regering i Israel, ikke er sådan, som de gerne ville have det.


Tilbage

 

 

Untitled Document