Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Danske mellemøsteksperter er systematisk imod Israel
Jakob Egholm Feldt i DR1 "Horisont"
5. januar 2009

Interview med Jakob Egholm Feldt, Michael Irving Jensen og Martin Krasnik. Temaet er spørgsmålet om, hvorfor der ikke forlængst er sluttet fred mellem israelere og arabere.

Jakob Feldt bliver bedt om at redegøre for, hvordan man historisk set har løst andre lignende konflikter, og vælger at drage en sammenligning med den europæiske kolonisering af Afrika, selvom han udmærket ved, at det zionistiske projekt intet har med kolonialisering at gøre, men tværtimod er et udtryk for det jødiske folks kamp for selvbestemmelse.

Jakob Feldt: "Som oftest har konflikterne det udgangspunkt, at der er kommet en befolkningsgruppe et andet sted fra, i følge med europæisk kolonisering. Og oftest så ser vi, at enten så lykkes det for den europæiske befolkningsgruppe at kolonisere området endegyldigt, og basalt set placere de tidligere indfødte i reservater, eller også så lykkes det for indfødte nationalistgrupperinger at få taget magten i landet."

Jakob Feldt bliver bedt om at give et godt eksempel, og nævner den franske kolonisering af Nordafrika, den hvide kolonisering af Sydafrika og konflikter i Østafrika. Han kan ikke give nogen eksempler på, at man disse steder har fundet anden løsning, end at den ene part har taget magten fra den anden, og begiver sig ud i en beskrivelse af den israelsk-palæstinensiske fredsproces som "en fortsættelse af krigen, blot med andre midler," fordi Israel stadig er i en styrkeposition overfor palæstinenserne.

Hvad Jakob Feldt selvfølgelig er klar over, men måske ikke ønsker at indrømme, er, at hvis ikke Israel var i en styrkeposition, ville der ikke være nogen fredsproces. Hvis palæstinenserne nogen sinde havde haft overtaget, ville man have udraderet Israel, hvilket altid har være den arabiske verdens foretrukne løsning. Sandheden er desværre nok, at det i virkeligheden kun er Israel, der er interesseret i en tostatsløsning, og at palæstinensiske ledere - både i Hamas og Fatah - den dag i dag stadig drømmer om at opnå kontrol med hele området.

...

Jakob Feldt: "Efter 2001 med krigen mod terror har vi så set en yderligere marginalisering af den palæstinensiske position, hvor det er blevet decideret forbudt at føre national befrielseskamp, ikke kun i israelsk lovgivning, men også internationalt, hvilket har givet israelerne basalt set frie hænder til at yderligere bekæmpe palæstinenserne på et endnu skrappere niveau, end man så før 2001. Og det gør, at vi i dag ser en præsident for palæstinenserne, Mahmoud Abbas, hvis politiske kort basalt set er at sige ja til det, han får tilbudt af israelerne og amerikanerne."

Det er manupulation, når Jakob Feldt siger, at palæstinenserne ikke må føre national frihedskamp. Verdenssamfundet har måske siden 11. september 2001 haft en lidt lavere tolerance overfor national befrielseskamp gennem angreb på civile. Men intet står i vejen for at palæstinenserne skulle prøve at føre deres frihedskamp med andre - for eksempel fredelige - midler.

Jakob Feldts forsøg på at tillægge israelerne ønsker om at forpurre indgåelsen af en fredsløsning med palæstinenserne er decideret uhæderlig. Der kan ikke være tvivl om, at en så dygtig mellemøstekspert, som Jakob Feldt, udmærket ved, at det i dag er på den palæstinensiske side, der er problemer med at acceptere en tostatsløsning, der indebærer anerkendelse af den jødiske stats ret til at eksistere.


Tilbage

Untitled Document