Untitled Document
Forside Historie Media Watch Opinion Features Links Info
 
Untitled Document 

 

 

Israel-Online, 13. november 2023
Alvorlig historieforfalskning om Israels uafhængighedskrig på tv2.dk

Af Dan Harder

Der er for tiden meget store problemer med misinformation på TV2's hjemmeside. Læs her, her og her.

Også i dagens artikel af journalist Mikkel Secher om det palæstinensiske "Nakba"- den palæstinensiske "katastrofe" i forbindelse med krigen i 1948 - er der en række faktuelle fejl, som bedst kan betegnes som historieforfalskning.

Hovedhistorien i artiklen er, at den israelske landbrugsminister, Avi Dichter, skal have brugt udtrykket "Nakba" i forbindelse med den nuværende krig i Gaza. Det fremgår helt retvisende af TV2's artikel, at Avi Dichter blev "lokket" af en journalist til at bruge udtrykket og tilsyneladende gik i fælden. Man kunne ønske sig, at artiklen også havde nævnt, at Netahyahu umiddelbart efter indskærpede overfor sine ministre, at de skulle overveje deres ord lidt mere omhyggeligt, hvilket åbenlyst var en reaktion på Dichters mildt sagt uforsigtige brug af det sensitive udtryk. Men den del af artiklen er i øvrigt retvisende.

Problemet med Mikkel Sechers artikel er den faktuelt forkerte fremstilling af de historiske forhold vedr. det oprindelige "Nakba" i 1948. Han skriver følgende:

"For at forstå begrebet [Nakba] skal vi tilbage til 14. maj 1948. Det var den dag, at Israels første premierminister, David Ben-Gurion, erklærede etableringen af staten Israel med udgangspunkt i FN's plan for at opdele Palæstina i henholdsvis en jødisk og en arabisk stat.

En glædens dag for jøder og israelere, men et ildevarslende øjeblik for de mange palæstinensere, der boede på det land, hvor den nye israelske stat skulle være. Over natten blev de gjort statsløse."

Det er simpelthen forkert. Ingen palæstinensere blev gjort statsløse i forbindelse med udråbelsen af den jødiske stat. Tværtimod. Alle palæstinensere - hvoraf en tredjedel var jøder og totredjedele arabere - havde indtil 14. maj været borgere i det britiske mandat, Palæstina. Mandatet ophørte den 14. maj 1948, og i Israels uafhængighedserklæring, oplæst af Ben Gurion, står det eksplicit, at de arabiske borgere i det kommende Israel ville få fuldt statsborgerskab i Israel:

"WE APPEAL - in the very midst of the onslaught launched against us now for months - to the Arab inhabitants of the State of Israel to preserve peace and participate in the upbuilding of the State on the basis of full and equal citizenship."

Så TV2's fremstilling er lodret forkert.

Den "onslaught", altså de voldelige angreb, Ben Gurion sigtede til, var arabisk-palæstinensiske militsgruppers angreb på de jødiske palæstinensere, som begyndte lige så snart, FN vedtog resolutionen om delingsplanen 29. november 1947. Der havde altså allerede været (borger)krig i et halvt år, da Ben Gurion opfordrede araberne i området til at "holde fred og deltage i opbygningen af staten."

Så Mikkel Sechers fortælling om, at "palæstinenserne" (der dengang blev kaldt "araberne" - jøderne var også palæstinensere) mistede deres statsborgerskab ved Israels udråbelse, er ren historieforfalskning.

Og den fortsætter desværre i det efterfølgende afsnit:

"Den nyetablerede israelske hær indledte en stor offensiv, og i de følgende måneder blev over 700.000 tvunget til at flygte fra deres hjem. Derfor er dagen i dag kendt som "al Nakba" – "katastrofen" – i Palæstina, og hvert år 15. maj bliver den markeret både i de palæstinensiske områder og rundt om i verden."

Sandheden er den diametralt modsatte: De palæstinensiske araberes allierede, i form af hele fem regulære arabiske hære, invaderede det nyfødte Israel dagen efter, dets uafhængighed var erklæret. Den "nyetablerede israelske hær," som Mikkel Secher kalder den, besad ikke en eneste tank, og ikke et eneste kampfly. De arabiske hære fra Egypten, Jordan og Irak havde masser af begge dele.

Det var ikke Israel, men de arabiske hære, der indledte en stor offensiv og pressede Israel tilbage på et område, som var markant mindre end det, FN havde anvist. Jøderne kæmpede imod en voldsom overmagt, som havde svoret at udslette den nye stat. Det lykkedes dog israelerne over det følgende år, at få presset angriberne tilbage og etableret det Israel, vil kender fra landkortet fra 1949 til 1967. Det er den historiske sandhed, som ikke fremgår af artiklen.

At de 700.000 arabere blev tvunget til at flygte er heller ikke sandt. Omkring 175.000 forlod Palæstina allerede inden Israel blev udråbt. Yderligere mange hundrede tusinde flygtede under krigen af frygt for de kommende kampe - inden den israelske hær nåede frem til dem. Kun en mindre del af de, der endte med at blive flygtninge blev fordrevet fra deres hjem af militærstrategiske grunde. Detaljerne diskuteres til stadighed af historikere, men de store linjer er som beskrevet.

"Al Nakba" - katastrofen - indtraf altså ikke den 15. maj med Israel udråbelse. Den var derimod en tragisk konsekvens af arabernes insisteren på at udslette Israel.

Når palæstinenserne (som de palæstinensiske arabere kom til at hedde efter Israels oprettelse) har udråbt 15. maj til Nakba-dag, er det fordi, de anser selve Israels grundlæggelse som katastrofen. Det reflekteres også i deres erklærede mål om at erstatte hele Israel med deres egen stat - "from the river to the sea," som det hedder.

TV2's fremstilling, altså løgnen om, at jøderne besluttede at tage "palæstinensernes" land med magt er en integreret del af den pro-palæstinensiske, anti-zionistiske propaganda, som bidrager til udbredelsen af antisemitisme over hele verden - også i Danmark.

Det bør TV2 ikke deltage i.


Israel-Online har klaget til TV2 og bedt om, at fejlene rettes. Allerede dagen efter kom der besked fra journalist Mikkel Secher om, at teksten er korrigeret, så beskrivelsen nu er retvisende.


Læs mere om TV2's dækning af krigen:

TV2: Terroristerne er de gode, israelerne de onde,
8. november 2023

Anti-israelsk propaganda og historieforfalskning på tv2.dk,
7. oktober 2023

Ukorrekte tabstal fra Gaza i TV2 News: Alle dræbte var civile,
15. oktober 2023


Tilbage

 

Untitled Document   

Tilmeld dig Israel-Onlines nyhedsbrev!
Send blot dit navn og email-adresse til:

Velkommen til!

Læs tidligere nyheds-breve her.


   

 

 

Untitled Document


 
Artiklerne på Israel-Online.dk er beskyttet af ophavsret, men må med tydelig kildeangivelse kopieres og bruges til ikke-kommercielle formål.
Materialet (bortset fra kortere uddrag) må ikke offentliggøres i nogen form uden skriftlig tilladelse.